مرکز تحقیقات آترواسکلروز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات آترواسکلروز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرکز تحقیقات آترواسکلروز

   
 
جستجو در سایت
Modulename
Fieldname
Keyword
 

Sitestatistics General
8547
07/03/1393
96
0
4

شرکت در کنگره کانادا از طرف مرکز تحقیقات آترواسکلروز


اخبار مرکز
Newscategories
     
 
جلسه ی بحث در مورد آترواسكلروز در تاریخ: 17/12 ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۱۰:۳۰:۳۳
 
     
     
 
موافقتنامه بین رئیس مركز تحقیقات آترواسكلروز ب ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۱۰:۲۴:۱۱
 
     
     
 
ارائه پوستر در كنگره بین المللی قلب و عروق كان ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۱۰:۱۳:۲۰
 
     
     
 
ارائه سه پوستر در كنگره بین المللی قلب و عروق ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۱۰:۶:۵
 
     
     
 
ارائه پوستر های تحقیقاتی مركز تحقیقات آترواسكل ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۹:۲۳:۴
 
     
     
 
حضور دكتر محمد نوری زاده در مركر تحقیقات آتروا ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۹:۱۴:۴۱
 
     
     
 
اولین كنگره بین المللی جراحی قلب مازندران در ت ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۹:۱۰:۱۷
 
     
     
 
بیست و سومین كنگره سالیانه جامعه پزشكان متخصص ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۹:۵:۲
 
     
     
 
ارائه پوستر در ساری بوسیله مركز تحقیقات آترواس ... 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۸:۵۷:۴۶
 
     
     
 
چاپ 14 مقاله علمی در سال در سال 91 
Submitdate :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۸:۵۳:۲۹
 
     
  News Archive

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 
V3.9.8.2110