پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی

  إحصاء کلیا
  إحصاء جمیع المشاهده 13205
  أکثر الیوم مشاهدةً 1438/07/20
  إحصاءات أکثر المشاهد الیومیة 227
  زیارة الیوم 2
  زیارة أمس 0

  اطلاعیه

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

  Atherosclerosis Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
  اهواز، ایران.
   
  لوگوی مرکز تحقیقات آترواسکلروز

  شیوه نامه های جدید و مصوب طرح های تحقیقاتی

  شیوه نامه جدید تعهد مجریان98- فایل Pdf

  شیوه نامه تسویه طرح- فایلPdf

  شیوه نامه هزینه طرح- فایلPdf

  تفویض اختیار جدید-فایلPdf

                                                                                  تاریخ بروز رسانی98/02/09


  خدمات الکترونیک

  گروه دورانV5.5.2.0